salamisol@gmail.com

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ»- ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΔΥΝΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣ»

42727796_436660043407940_9110112757121810432_nΕμείς πιστεύουμε ότι ο Δήμος έχει συνέχεια και σε καμία περίπτωση δεν απαξιώνουμε τις καλές
πρακτικές, που είχαν θετικό πρόσημο στις υποθέσεις του Δήμου και ότι οφείλουμε να διορθώνουμε
άλλες που είχαν αρνητικές συνέπειες.
Με αυτό το σκεπτικό συνεχίζουμε το διάλογο με τους δημότες σε σοβαρά θέματα που απασχολούν
τους κατοίκους του νησιού μας, όπως το θέμα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Για τον «ΔΥΝΑΤΟ ΔΗΜΟ», προτεραιότητα έχει η χρήση νέων τεχνολογιών για την ανάπτυξη υποδομών
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, e-government, με στόχο τη διαφάνεια στις λειτουργίες του Δήμου, την
άμεση εξυπηρέτηση των δημοτών και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών (με χρηματοδότηση από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) – Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα).
Ο «Έξυπνος Δήμος» είναι ο «δούρειος ίππος» για ν’ αλλάξει το Κράτος.
Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, e-government, αφορά στον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης με
«όχημα» τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Βασικό στόχο έχει την αναβάθμιση των
παρεχομένων υπηρεσιών και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Κοινωνία της
Πληροφορίας – Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα». Μέσα από την υλοποίησή της, εξασφαλίζεται η
ικανοποίηση των αναγκών του κοινωνικού συνόλου και προάγεται η ενεργή συμμετοχή των πολιτών.
Με την αλλαγή προς την κατεύθυνση της «έξυπνης πόλης», ένας ολόκληρος ηλεκτρονικός μηχανισμός
δουλεύει για λογαριασμό των πολιτών επειδή ο «έξυπνος Δήμος» δεν ταλαιπωρεί τους πολίτες, αλλά
τους νοιάζεται και τους προστατεύει με προφανή και άμεσα οφέλη. Οι «έξυπνοι Δήμοι» μπορούν να
κάνουν περισσότερα, με λιγότερους πόρους.
Δωρεάν ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχουν οι «έξυπνοι Δήμοι» :
 Πλήρης διαφάνεια και εξυπηρέτηση του πολίτη.

• Ασύρματο δίκτυο wi-fi με δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

• Σύστημα Εξυπηρέτησης και Διαχείρισης παραπόνων (Βελτιώνω την Πόλη μου – Improve my City) : Ο
πολίτης μπορεί να καταθέσει το αίτημά του, είτε μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου, είτε από κινητό του
τηλέφωνο μέσω ειδικής εφαρμογής. Το αίτημα προωθείται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου και ο
πολίτης ενημερώνεται για την πορεία της υπόθεσής του.

• Τηλεπρόνοια: Χρησιμοποιώντας υποδομές τηλεματικής, συσκευές καταγράφουν τα βιολογικά
σήματα του ασθενούς (όπως π.χ. αρτηριακή πίεση ή καρδιακή λειτουργία) ή εντοπίζουν πιθανές
άμεσες ανάγκες στον χώρο της οικίας τους, (κυρίως ηλικιωμένων ή ατόμων με ειδικές ανάγκες)
στέλνοντας δεδομένα στο Κέντρο Τηλεπρόνοιας, με τη χρήση smartphones.

• «Έξυπνος φωτισμός» : Αισθητήρες εντοπίζουν την ένταση του φυσικού φωτός και την παρουσία
ανθρώπων ή οχημάτων, έτσι ώστε να προσαρμόζεται στο επιθυμητό αποτέλεσμα, ο φωτισμός των
λαμπτήρων στους δημόσιους χώρους.

• «Έξυπνα κτίρια» : Εκμετάλλευση ενέργειας και διαχείριση φωτισμού και κλιματισμού μέσω
αισθητήρων που αντιλαμβάνονται την ανθρώπινη παρουσία. Άμεση μέτρηση της κατανάλωσης
ενέργειας που επιτρέπει την καλύτερη διαχείριση.

• Ηλεκτρονικός έλεγχος των δρομολογίων των απορριμματοφόρων. Αισθητήρες ενημερώνουν για την
πληρότητα των κάδων, στέλνοντας δεδομένα. Με αυτό τον τρόπο, υπολογίζονται στον βέλτιστο βαθμό
τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων ως προς την περισυλλογή των απορριμμάτων, είτε οικιακών,
είτε ανακυκλώσιμων.

• Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (G.I.S.) – Λογική της «έξυπνης πόλης» (Αpplication for Smart
Communities) : Εφαρμογές που παρέχουν την δυνατότητα συλλογής, διαχείρισης, αποθήκευσης,
επεξεργασίας, ανάλυσης και οπτικοποίησης των δεδομένων που σχετίζονται με μια γεωγραφική
περιοχή. Ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί από το κινητό του, για τον Τουριστικό Οδηγό –
Οπτική Αναγνώριση Μνημείων – Προβολή του Δήμου.

• Έγγραφα και Δικαιολογητικά που διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά. Υποχρεωτικά αναρτώνται στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ : Οι ετήσιοι προϋπολογισμοί καθώς και οι αναμορφώσεις του Δήμου και των ΝΠΔΔ, οι
αποφάσεις των Επιτροπών και του Δ.Σ. του Δήμου και των ΝΠΔΔ, τα χρηματικά εντάλματα, οι
προκηρύξεις διαγωνισμών. Διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά οι πληρωμές οφειλών, τα πιστοποιητικά του
Δημοτολογίου, οι βεβαιώσεις Τ.Α.Π. κ.α.

«Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης
στις πληροφορίες, που διακινούνται ηλεκτρονικά καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής
τους, αποτελεί υποχρέωση του Κράτους». (Σύνταγμα της Ελλάδος, άρθρο 5Α)

Δημήτρης Ελευσινιώτης
Υποψήφιος Δήμαρχος Σαλαμίνας

About the Author

Related Posts

Leave a Reply

*