salamisol@gmail.com

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

Picture 2ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

1.ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 2016 : Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Σαλαμίνας ενημερώνει τα μέλη του ότι, σύμφωνα με τον ΝΟΜΟ 4177/2013 οι ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 2017 θα ξεκινήσουν από τη ΔΕΥΤΕΡΑ 09 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 και θα λήξουν τη ΤΡΙΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017. Ο Σύλλογός μας εύχεται στα μέλη του ΚΑΛΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ!!!!! ( ανάρτηση στο facebook του Συλλόγου μας την 10/01/17). Κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, η επίδειξη του παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επιβάλλεται, οπότε θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία, ενώ στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από…….% έως……..%»). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό. Ο τρόπος  με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τιμή, πρέπει να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και να μην είναι ανακριβής. Οι καταστηματάρχες θα πρέπει σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Κατά τη διενέργεια των τακτικών εκπτώσεων, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους Συναδέλφους, γιατί οι κυρώσεις είναι αυστηρές και δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται λόγω λάθους. Γενικά, στους παραβάτες των διατάξεων περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης. Ειδικότερα για την περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους, ως προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή όταν ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσο με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.

Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης. Αρμόδια Αρχή για την επιβολή των προστίμων είναι ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης («Κρατικός Περιφερειάρχης») όπου διαπιστώνεται η παράβαση. Από φέτος με το ΝΟΜΟ 4446/2016 (ΦΕΚ Α 240/22.12.2016) καθιερώνεται και η υποχρεωτική αποδοχή ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, σε ορισμένους κλάδους αρχικά και σταδιακά στο σύνολο των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι θα καθοριστούν με ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών, οι υπόχρεοι συμμόρφωσης βάσει των κύριων ΚΑΔ, καθώς και η προθεσμία συμμόρφωσης τους (των υπόχρεων), οι διαδικασίες και τα δεδομένα παρακολούθησης των τηρούμενων Επαγγελματικών Λογαριασμών στους παρόχους  Υπηρεσιών πληρωμών του ΝΟΜΟΥ 3862/2010 καθώς και οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Με τον ίδιο ΝΟΜΟ, θεσπίζεται το πλαίσιο για τη υποχρέωση ενημέρωσης των δικαιωμάτων των καταναλωτών μεταξύ αυτών και των επιχειρήσεων, αναφορικά με την αποδοχή καρτών και τη διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών και καθορίζεται το πλαίσιο προσφυγής των καταναλωτών στις αρμόδιες αρχές στις περιπτώσεις παραβάσεων από τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα με το άρθρο 66 του ίδιου ΝΟΜΟΥ 4446/2016 προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι οι επιχειρήσεις που αποδέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές υποχρεούνται από την 01/02/17 να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, με σαφή τρόπο που να μην επιδέχεται παρερμηνείας και με αναγραφή ευκρινής της πληροφορίας αυτής στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο καθώς και ότι σε όσους παραβαίνουν την υποχρέωση αυτή, θα επιβάλλεται Διοικητικό Πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

 

2.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ : Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Σαλαμίνας σας ενημερώνουν ότι, θα διατεθεί πούλμαν όσον αφορά τη δωρεάν μεταφορά των μελών του Συλλόγου μας στο ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «METROPOLITAN ATHENS» στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για την ΕΚΘΕΣΗ «MOSTRA – ROTA». Η μεταφορά αφορά δύο (2) άτομα ανά επιχείρηση και θα τηρηθεί προτεραιότητα συμμετοχής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα του Συλλόγου μας 210-4658622 & 6997017858, καθημερινά 9.00 – 12.00.

 

3.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ : Αγαπητά μας μέλη σας ενημερώνουμε ότι, αποπερατώθηκε η συγκέντρωση των αιτήσεων για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ (VOUCHER 29 – 64 ΕΤΩΝ) και εστάλησαν στον Ο.Α.Ε.Δ.

 

4.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ :  Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Σαλαμίνας ενημερώνει τα μέλη του ότι, υπογράφηκε η ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΛΑΕΚ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ σε συνεργασία με το ΚΕΚ Πυξίδα.

 

5.ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ : Α) από το Δήμο Σαλαμίνας (7 επιστολές), Β) από το υποκατάστημα Τράπεζας EUROBANK Σαλαμίνας, Γ) από το Φοροτεχνικό του Συλλόγου μας, Δ) από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς, Ε) από το Κ.Ε.Κ. Πυξίδα, Ζ) από την Ομοσπονδία Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Σωματείων Περιφέρειας Πειραιώς.

 

6.ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ : Α) προς το τουριστικό γραφείο Nikitopoulos Travel, Β) προς το τουριστικό γραφείο Andreou Travel, Γ) προς το τουριστικό γραφείο Everest Travel.

 

ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                          ΒΟΪΔΗΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                          ΦΟΥΡΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

About the Author

Related Posts

Leave a Reply

*